Header image  
Maksini Šampioni
 
 
    početna
 

Maksina simultanka u Hamilton Umetničkom Centru, 2005

 

chessmax14